Del

Retningslinjer for skriftlige produkter

Her finder du beskrivelser og retningslinjer for de forskellige typer af skriftlige produkter og afleveringer, som du kommer til at møde på diplomingeniøruddannelsen. 

For specifik information omkring f.eks. minimum eller maximum sideantal / anslag, fagligt indhold, antal figurer eller tabeller henviser vi til de enkelte kursusrum på It's Learning eller den kursusansvarlige for det pågældende kursus.    

Retningslinjerne nedenfor er opdateret i august 2020. Hvis du finder fejl eller uoverensstemmelser i dem er du velkommen til at gøre opmærksom på det ved at skrive en mail til Samuel Walsh (samw@pha.dk).