Del

Information om obligatoriske aktiviteter og forudsætninger for at blive indstillet til prøve

Fra Studieordningen for Diplomingeniør i Bioteknologi:

”Mødepligt

Deltagelsespligten er dog for visse studieaktiviteter præciseret med krav om mødepligt. På studieaktiviteter med mødepligt har den studerende pligt til at være fysisk til stede og være aktivt deltagende.

På aktiviteter med mødepligt er der en mødeprotokol, der dokumenterer den enkelte studerendes deltagelse i aktiviteten.”

På Diplomingeniøruddannelsen findes nedenstående obligatoriske aktiviteter med mødeligt. Deltagelse i disse aktiviteter er samtidig en forudsætning for at blive indstillet til prøve. Det fremgår af kursusbeskrivelserne, hvilke obligatoriske aktiviteter, der er på det enkelte kursus. På denne side finder du de generelle beskrivelser af aktiviteterne.

Laboratorieøvelser

Kommer du ikke til laboratorieøvelserne, vil du miste dit 1. prøveforsøg. Undtaget herfor er dokumenteret sygdom. Hvis du har været syg, sørger uddannelsen for, at du kan få de manglende laboratorieøvelser inden ordinær prøve.

Hvis du udebliver uden grund, sørger uddannelsen for, at du kan indhente manglende laboratorieøvelser inden 1. omprøve.

Udebliver du fra disse øvelser eller er syg, gælder ovenstående proces: Du mister et prøveforsøg, hvis ikke du er syg og får mulighed for at indhente manglende øvelser inden 2. og sidste omprøve. Dette er sidste mulighed for at få de manglende laboratorieøvelser, og kommer du ikke, mister du dit sidste prøveforsøg og du varsles udskrevet af uddannelsen.

Skriftlige afleveringer

Sidste deadline for aflevering af skriftlige opgaver for et givent kursus fastsættes af den kursusansvarlige. Afleveres opgaverne ikke til denne deadline, mister du et prøveforsøg.

Ny deadline er senest 2 uger før dato for 1. omprøve. Afleverer du ikke til denne deadline, har du mistet 2. prøveforsøg.

Ny og sidste deadline er seneste 2 uger før dato for 2. omprøve. Afleverer du ikke til denne deadline, har du mistet dit 3. prøveforsøg og varsles udskrevet af uddannelsen.

Forelæsninger med ekstern underviser og deltagelse i virksomhedsbesøg

Møder du ikke op til aktiviteter med ekstern underviser eller virksomhedsbesøg, tildeles du en afløsningsopgave for hver aktivitet med manglende fremmøde.

Deadline for aflevering af disse afløsningsopgaver er:

15. juni for forårssemestre

15. december for efterårssemestre

Manglende aflevering medfører, at du ikke indstilles til prøve og mister et prøveforsøg.

Ny deadline er senest 2 uger før dato for 1. omprøve. Afleverer du ikke til denne deadline, har du mistet 2. prøveforsøg.

Ny og sidste deadline er seneste 2 uger før dato for 2. omprøve. Afleverer du ikke til denne deadline, har du mistet dit 3. prøveforsøg og varsles udskrevet af uddannelsen.

Praktik

Du skal følge de retningslinjer for anmeldelse af sygdom, som din praktikvirksomhed angiver. Følger du ikke disse retningslinjer, kan det få negativ indflydelse på praktikvirksomhedens evaluering. Praktikvirksomhedens evaluering af dit praktikforløb; herunder om du har opfyldt mødepligten, i kombination med din praktikrapport, ligger til grund for, om din praktik bedømmes bestået.