Del

Bachelorprojekt

Studerende

Kontakt venligst projektvejleder direkte for at formalisere dit projekt.

Send underskrevne Kontrakter og endelige Projektforslag til samw@pha.dk - DEADLINE 20. juni

Hvis du har spørgsmål, skrive til samw@pha.dk