Del

Praktik på diplomingeniøruddannelsen i bioteknologi

På 6. semester skal du i praktik i en ingeniørvirksomhed, hvor du får indblik i arbejdet som ingeniør.

Praktikperioden

Under praktikken vil du opnå praktiske ingeniørerfaringer med bioteknologiske metoder, værktøjer, procedurer og arbejdsgange i forbindelse med et konkret projekt. 

Formålet med ingeniørpraktikken er desuden at du skal:

  • reflektere over den indlærte teori i forhold til hvordan ingeniørmæssige opgaver løses i praksis
  • erhverve gode arbejdsvaner samt udvikle samarbejdsevner og sans for helheder gennem direkte engagement i ingeniørmæssige opgaver og
  • motiveres til at indtage en ingeniørmæssig holdning ved kurser og projektarbejd­e i den efterfølgende del af studiet

Virksomheden har ansvaret for den daglige vejledning. Vejledningen suppleres og koordineres med vejlederen fra Professionshøjskolen Absalon.

Aflønning
Aflønning er alene et forhold mellem dig som studerende og virksomheden. Hovedreglen er dog, at det er lønnet praktik, hvor du så ikke modtager SU i praktikperioden.

I fald du ikke får løn i praktikperioden, har du mulighed for at få SU.

IDA og Studierådet for de ingeniørstuderende i Danmark har fastsat en vejledende mindsteløn for diplomingeniører i praktik.

Praktikrapport

docs.google.com/document/d/1PDgN8gSF-U5PNk9WRoXZm8oaA53_Z_cZ/edit

Praktik

Det er dit ansvar at finde en praktikplads.

Der er udarbejdet en "onepager" som du kan bruge til at forklarer virksomheden omkring hvad der kræver at have en praktikant.

Det er dit ansvar at få udarbejdet en Absalon kontrakt (skabelon)

Der afholdes i september info møde omkring praktik for interesserede og bliver del af skemaet.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt kursusansvarlig: Majbrit, mawm@pha.dk

Praktikpladser hos Matis (Iceland)

If you are interested in Matís (Iceland) contact Marta Gall Jörgensen at marta@matis.is, they will not be a part of the match making event.

Company information