Del

Information til praktiksteder

Formålet med praktikforløbet er, at praktikanten får praktisk erfaring med løsning af ingeniørmæssige arbejdsopgaver. Derudover er det også ønsket, at praktikanten oparbejder gode arbejdsvaner og samarbejdsevner. Endeligt er det ønsket, at praktikanten får indblik i organisationers opbygning og en sans for helheder og prioriteringer på jobbet. 

Vilkår

 • Tidsramme: 37 timer/uge i en sammenhængende periode på 5 måneder, i perioden 1. februar - 30. juni. Den studerende skal ikke holde ferie, men har ret til 3 studiedage i praktikperioden.
 • Møder: Der vil være minimum et møde i virksomheden med deltagelse af studenten, vejleder fra Absalon og virksomhedsvejleder. To møder på campus for den studerende.
 • Løn: Det anbefales, at virksomheden udbetaler løn efter den vejledende praktikløn fastsat af IDA.
 • Vejleder: Praktikanten tildeles en vejleder i virksomheden, som har erfaring med løsning af ingeniørmæssige arbejdsopgaver og gerne er uddannet ingeniør. Derudover tilknyttes også en vejleder fra Absalon.
 • Vejledning: I dialog med praktikanten udarbejder virksomhedens vejleder en praktikplan, som overordnet beskriver de arbejdsopgaver, der skal varetages i løbet af praktikforløbet. Derudover afholdes et praktikmøde mellem virksomhedens vejleder, praktikant og vejleder fra Absalon. Praktikanten udarbejder en praktikrapport, hvor noget sparring med vejlederen må forventes. Endeligt skriver virksomhedens vejleder en kort evaluering af praktikforløbet

 Arbejdet

Det forventes, at praktikanten kan tilgå typiske arbejdsopgaver udført af nyuddannede diplomingeniører. For eksempel:

 • Deltage som junior projektmedarbejder i større projekter
 • Forberedelse af auditbesøg og fremskaffelse af dokumentation
 • Mindre projekt de skal løse selvstændigt, fx interview omkring procedure optimering, instrumenter og metoder.
 • Faglig input til markedsføring
 • Forarbejdning og kontrol af råvare
 • Kvalitets- og analyseopgaver
 • Blanding, produktion og opskalering 

 Proces

 • De studerende søger, efter anvisning, praktikplads hos virksomhederne i perioden september til november.
 • Praktikkontrakt udarbejdes af virksomheden senest i december.
 • Praktikanten begynder d. 1. februar og i løbet af 1. måned udarbejdes en praktikplan
 • I løbet af april måned afholdes praktikmøde mellem praktikant, virksomhedens vejleder og Absalon. Praktikanten initierer mødet.
 • I forbindelse med kontraktens udløb og afslutning af praktikforløbet skriver virksomhedens vejleder en kort evaluering af forløbet, og praktikanten skriver en praktikopgave, hvor noget sparring med virksomhedens vejleder må forventes