Del

Udfordringer, uoverensstemmelser og rundbordsmøder

Hvis der opstår udfordringer under praktikforløbet, er den studerende sammen med praktikvejleder og underviser ansvarlig for at problemet drøftes med det formål at finde en løsning og udarbejde en handleplan for det fortsatte forløb med fastsat opfølgningsdato.

Vores erfaring er at udfordringer som kræver rundbordsmøder oftest handler om adfærds- og fremmødeproblematikker, som hurtigt kan eskalere og give dårligt samarbejde og nedsat trivsel.

Vi opfordrer derfor til hurtigst muligt at få italesat problemstillingerne – og inddrage underviseren hurtigst muligt.

Desværre ser vi forløb afbrydes med afsæt i ovenstående, hvilket resulterer i udmelding af uddannelsen. 

Obs: Hvis den studerende ikke ønsker at deltage i rundbordsmøder, handleplan mv. eller vælger at forlade praktikken, så vil det sidestilles med selvvalgt ophør på Socialrådgiveruddannelsen.