Del

Afbrudte forløb

Den studerende skal være opmærksom på, at såfremt denne ikke påbegynder praktikken, vil det medføre, at uddannelsen påbegynder en udskrivning. Dette skyldes dels, at man som studerende alene har krav på én praktikplacering pr. praktikforløb og endvidere, at der er mødepligt i praktikken.

Hvis studerende ikke har udarbejdet og oploadet ansøgning inden praktikstart (uge 5/35) og heller ikke fremmøder til undervisning på campus i den praktikforberedende uge, vil det medføre, at uddannelsen påbegynder en udskrivning.

Hvis den studerende takker nej til det tildelte praktiksted, så sidestilles dette med selvvalgt udmeldelse af uddannelsen, da man som studerende alene har krav på én praktikplacering pr. praktikforløb.

Der gives som udgangspunkt ikke nyt praktiktilbud, med mindre der er usædvanlige forhold, der taler herfor.