Del

Merit

Hvis den studerende har fået merit for den praktiske del af praktikforløbet, men fortsat skal til mundlig afprøvning på praktikmodulet, skal den studerende orientere sig i prøvebestemmelserne for 4. semester, i forhold til hvad den skriftlige del af prøven skal indeholde. Den studerende tilbydes at deltage på indkaldet "intro til prøve" sammen med de øvrige praktikstuderende på det campus, som den studerende er tilknyttet. Den studerende henvises til praktikteamet for information om tid og sted. Der tilbydes ikke individuel vejledning forud for prøven.