Del

Hold- studerende under praktikken

Under praktikforløbet kan de studerende have et samarbejde med andre praktikanter fra den studerendes studiegruppe eller andre studerende fra holdet/årgangen.

Under praktikken er formålet med dette samarbejde, at gruppen kan fungere som netværksgruppe, hvor de studerende kan formidle og drøfte viden og erfaring fra praktikken samt drøfte faglige/etiske problemstillinger. Samarbejdet kan have form af institutionsbesøg på praktikinstitutioner hos hinanden. De studerende arrangerer selv møderne og det anbefales, at grupperne mødes 3-5 gange i løbet af praktikken i ca. 3 timer af gangen.

Der laves dagsorden for de enkelte institutionsbesøg, som godkendes af praktikvejleder.