Del

Skriftlige opgaver i praktikperioden

I forbindelse med den studerendes praktikperiode skal der udarbejdes forskellige skriftlige opgaver. Alle skriftlige opgaver er prøveforudsættende elementer i praktikken, og skal uploades inden de angivne deadlines som fremgår af flow i Praktikportalen. Arbejdet med disse opgaver er en del af den studerendes arbejdstid, og arbejdet hermed tilrettelægges i samarbejde med praktikvejleder. Nedenfor kan ses en oversigt over forventet tidsforbrug i forbindelse med opgaverne. Ønsker du mere viden om hvad de enkelte opgaver indeholder, se da under på undersiderne herfor.

Praktikplan

Den studerende har i den praktikforberedende uge fået introduktion til arbejdet med praktikplanen og udarbejdelsen af egne faglige samt personlige mål for praktikperioden. Den studerende vil skulle færdiggøre praktikplanen i den første periode af praktikken. Der skal afsættes det der svarer til 2 arbejdsdage til dette arbejde. Der afholdes praktikplansdag på den studerendes campus ca. 3 uger inde i praktikforløbet. Her registreres fremmøde/ fravær på campus ift den studerendes deltagelse.  Læs mere her

Midtvejsstatus

Praktikvejleder og den studerende skal hver for sig udfylde midtvejsprofilen, og efterfølgende have en forudgående dialog herom. 

Tilrettelæggelse af besøg af 1. semester studerende

Den studerende vil i sidste halvdel af praktikperioden få besøg af en eller flere studerende fra første semester. Den studerende vil blive kontaktet af denne/disse studerende forud for mødet, og den studerende har ansvar for, at der udarbejdes et program samt indhold for dagen. Dette program skal godkendes af praktikvejleder i flowet

Der skal afsættes det der svarer til ½ arbejdsdag til dette arbejde.

 

Skriftlig opgave ved prøven

Forud for den mundtlige afprøvning af semesteret vil den studerende skulle aflevere en skriftlig opgave. For at kunne udarbejde denne skriftlige opgave er det en forudsætning, at den studerende har eller har haft samtale med en borger. Der skal afsættes det der svarer til 2 arbejdsdage til den skriftlige del af denne opgave, som kan lægges som hjemmearbejde eller udarbejdes på praktikstedet.