Del

Sygdom og barsel

Sygemelding undervejs i praktikforløbet

Bliver man som studerende sygemeldt undervejs i sin praktik, er det vigtigt at få indsendt lægeerklæring rettidigt, da man ellers risikerer udmelding. Fristen skal derfor overholdes.

Man skal som studerende selv advisere sin underviser fra Absalon samt sit praktiksted herom.

Underviser underretter derefter praktikkoordinator, og underviser kontakter praktikstedet ift. den gode afslutning på forløbet.

Som studerende vil man modtage en skrivelse fra Uddannelsesservice ift. den videre proces.

Graviditet:

Er man som studerende gravid forud for praktikopstart – med termin under praktikforløbet, så er det vigtigt at advisere praktikteamet og uddannelsesservice herom forud for praktikopstart. Man må vente med praktikforløbet til efter endt barsel, da man ikke kan dele sit praktikforløb op i to perioder.

Har man termin efter endt praktikforløb, men må sygemeldes undervejs – så er ovenstående procedure gældende.