Del

Forsikring i praktikperioden

Ved praktik gælder det, at studerende, der deltager i praktik på en offentlig eller privat arbejdsplads, som uddannelsesinstitutionen formidler eller godkender, er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring under praktikopholdet. Det er praktikværten/arbejdsgiveren, der er sikringspligtig arbejdsgiver under praktikopholdet, jævnfør §§ 48 og 49 i lov om arbejdsskadesikring.