Del

Praktikpladser, Praktikportalen og Matchmøde

Oplysninger om praktikpladser

Socialrådgiveruddannelsen ved Professionshøjskolen Absalon har et fast samarbejde med kommunerne i Region Sjælland. Ligeledes samarbejder vi med øvrige samarbejdspartnere om tilsagn i forhold til konkrete ikke forvaltningsretlige praktikpladser.

De aktuelle praktikpladser kan ses af de studerende i Praktikportalen. Hver enkelt praktikplads præsenteres i Praktikportalen med en kort beskrivelse af arbejdsmuligheder og eventuelle særlige krav til den studerende. Det er praktikstedets ansvar at give relevant information til de studerende vedr. praktikpladsens indhold og krav. 

De studerende kan supplere disse oplysninger via praktikinstitutionernes hjemmesider.

Praktikfordelingen

Fordelingen af praktikpladser sker i Praktikportalen. Fordelingen gennemgås og kontrolleres af Praktikteamet.

De studerende skal afgive 10 prioriterede ønsker og pladserne fordeles med udgangspunkt i disse ønsker. Der henvises til aktiviteten “Praktikønsker” i flowet i Praktikportalen.

Efter praktikfordelingen sendes der besked til praktikvejledere og studerende om, at resultatet af praktikfordelingen nu kan ses i Praktikportalen.

Transport til og fra praktiksted

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse under praktikken, ligesom du heller ikke kan trækkes udgiften fra på din selvangivelse, da det ikke er en lønnet praktik.

Der kan i nogle tilfælde være en transporttid på op til 1,5 time pr. vej mellem dit campus og praktikstedet – hvorfor det er vigtigt at ønske ud fra din situation.

Motiveret ansøgning og CV fra den studerende samt matchmøde i praksis

Den studerende skal uploade en motiveret ansøgning samt CV via denne aktivitet i flowet i Praktikportalen. Derved adviseres det tilknyttede praktiksted om, at den studerende er klar til at blive indkaldt til matchmøde. Den studerende afventer at modtage denne indkaldelse fra praktikstedet. Såfremt den studerende ikke har hørt fra stedet senest 10-14 dage efter sendt ansøgning, er det tilladt at kontakte praktikstedet på anden vis, eksempelvis telefonisk.

Den studerende skal sende:

  • En kort ansøgning, som indeholder den studerendes motivation for kommende praktik
  • CV

Umiddelbart efter praktikvejlederen har modtaget ansøgning og CV i Praktikportalen kontakter denne den studerende for at aftale tid og sted for det kommende matchmøde. Formålet med matchmødet er, at begge parter mødes før praktikstart. med henblik på at afstemme forventninger til praktikforløbet. Den studerende medbringer praktikaftalen ved matchmødet, og den underskrives af begge parter. Praktikaftalen/kontrakten findes under praktikrelevante dokumenter. Det er den studerendes ansvar at uploade den underskrevne praktikaftale i Praktikportalen. Dette skal senest gøres inden opstart af praktikperioden.

Praktikinstitutionen skal indhente straffe- og/eller børneattester så tidligt som muligt inden praktikkens begyndelse for at sikre, at der ikke sendes studerende i praktik, som praktikinstitutionen måtte anse som værende uegnet til den pågældende praktik.

Hvis der ikke kan indgås en aftalen om praktik, skal Praktikteamet kontaktes af praktikant og praktikvejleder med det samme på mail praktik-socudd@pha.dk