Del

Praktikplan

Inden for de første 3 uger af praktikperioden udarbejder den studerende i samarbejde med praktikvejlederen en praktikplan, der beskriver hvordan praktikanten forventer at arbejde med læringsmålene for praktikken. Praktikplanen skal udarbejdes i henhold til “Vejledning til Praktikplan”, som findes i Praktikportalen.

Det er den studerendes ansvar at udarbejde praktikplanen. Praktikvejleders rolle i forhold hertil er bla. at være understøttende i processen med at gøre praktikplanen til et styringsredskab for den studerende.

I praktikplanen skal den studerende redegøre for opnåelse af videnslæringsmålene for modulet og udarbejde en plan for hvordan og hvornår læringsmålene vedrørende færdigheder og kompetencer opnås. Den studerende uploader praktikplanen under aktiviteten “Praktikplan” i aktivitetsflowet i Praktikportalen jf. tidsoversigten. Praktikplanen skal godkendes af underviseren og er et prøveforudsættende element.

 

 

Formål med praktikplanen

  • At praktikanten opnår og redegør for videnslæringsmålene for modulet
  • At praktikanten udarbejder en plan for praktikforløbet i forhold til læringsmålene vedrørende færdigheder og kompetencer
  • At praktikanten og praktikvejleder under forløbet har overblik over hvilke læringsmål, der er nået, og hvilke læringsmål, der mangler
  • At give underviseren mulighed for at vurdere om rammerne og opgaverne i praktikperioden muliggør opfyldelsen af læringsmålene - for eventuelt at kunne medvirke til en justering af praktikken

Rammer for praktikplanen

Praktikplanen skal indeholde teoretiske refleksioner i relation til de enkelte læringsmål med kildeangivelse (der henvises til APA vejledningen på Studienet under "biblioteket"), og der vedlægges litteraturliste, jf. “Vejledning til praktikplanen” under praktikrelevante dokumenter i praktikportalen. Praktikvejleder skal være bekendt med indholdet af praktikplanen, og at det/opgaverne er realistiske at gennemføre på praktikstedet.

Aflevering

Den studerende uploader praktikplanen under aktiviteten “Praktikplan” i flowet i Praktikportalen.

Godkendelse

Praktikplanen skal godkendes af underviseren og er et prøveforudsættende element. Kan den ikke godkendes er det prøveforudsættende element ikke opfyldt, og det koster et prøveforsøg.