Del

Praktik på nedsat tid

Socialrådgiver uddannelsen kan tilbyde at undersøge muligheden for at finde et praktiksted som kan tilbyde et praktikforløb på nedsat tid (min. 30 t/uge).

For at kunne være i målgruppen for dette, så skal den studerende have en stationær kronisk lidelse, som kan lægefagligt dokumenteres, og som bevirker at den studerende ikke kan være i praktik på fuld tid (37 timer/ugen). 

I sådanne tilfælde vil praktikken forlænges med det tilsvarende antal timer enten forud eller efter den fastsatte praktikperiode, således at praktikkens samlede timetal svarer til 20 uger a 37 timer.

Den studerende skal kontakte uddannelsens praktikkoordinator i god tid (svarende til starten af 3.semester) forinden praktikperioden starter, da muligheden for at afsøge et egnet praktiksted kan tage tid.

Bemærk at den studerende ikke har ret til en praktik på nedsat tid, men vi tilbyder at afsøge muligheden, såfremt den studerende opfylder kriterierne for nedsat tid.

Øvrige skånebehov forventes den studerende selv at kunne anføre i sin ansøgning, da det også vil være behov som skal tages højde for efter endt uddannelse og jobsøgning.