Del

Leisure Management

På Leisure Management uddannelsen opbygger du viden og erfaring i at styre forskellige arrangementer og projekter sikkert i havn, så gæster får en god oplevelse.

Du uddanner dig til at kunne planlægge, koordinere, markedsføre og økonomistyre projekter i forskellige brancher inden for leisureområdet fx. turisme, event, sport, kunst- og kultur, hotel og restauration.

For at få succes i leisurebrancherne skal du både kunne udvikle den gode forretningsidé og føre den ud i livet, og det kræver en række faglige og personlige kompetencer. Derfor er Leisure Managementuddannelsen opbygget, så du gradvist opbygger din viden om leisurebrancherne og udvider dine evner til at løse opgaver inden for drift og udvikling af private og offentlige organisationer i leisurebrancherne.

Undervisning med tæt tilknytning til praksis

Under uddannelsen vægtes den praksisnære undervisning, så du bliver klogere på de særlige træk, som kendetegner netop leisurebrancherne. Vi arbejder tæt sammen med virksomheder, frivillige foreninger og offentlige organisationer.

Du bliver undervist i de nye teorier og får jord under neglene gennem f.eks. casestudier, virksomhedsbesøg, studieture og gennem et halvt års praktik. Dette betyder, at du hele tiden er tæt på virkeligheden.

Målet med uddannelsen til professionsbachelor i Leisure Management er, at du opnår en bred og dækkende viden om relevante teorier, metoder og praktiske værktøjer. Den viden kan du bruge til at opdage, analysere og løse udfordringer og opgaver inden for økonomi, markedsføring, organisation og ledelse.

Uddannelsen sigter mod beskæftigelse inden for leisurebrancherne, dvs. brancher som i særlig grad servicerer forbrugernes fritids- og oplevelsesorienterede aktiviteter. Fritids- og oplevelsesorienteredeaktiviteter kan dog også omfatte aktiviteter i andre brancher, der også benytter de kompetencer, som dimittender fra Leisure Management uddannelsen besidder.

Læs mere om uddannelsens opbygning