Del

Ergoterapeutuddannelsen

Der vil være stor variation i din hverdag på studiet i ergoterapi

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

I uddannelsen indgår i alt 28 ugers klinisk undervisning, De er fortrinsvis placeret på 4. 5. og 6. semester.  Igennem hele uddannelsen er der fokus på kobling mellem teori og praksis.

Du vil opleve mange forskellige undervisningsformer: holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, virtuel undervisning, individuelle opgaver, studiebesøg på ergoterapeutiske arbejdspladser, mundtlig og skriftlig formidling, praktiske øvelser og aktivitetsfag.

I den første del af uddannelsen lægges der vægt på teori, som giver dig en grundlæggende viden om og indsigt i menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Senere er fokus på de specifikke ergoterapeutiske og mere generelle teorier og metoder i forbindelse med behandling, genoptræning og rehabilitering.