Del

Fremtid og karriere

Masser af muligheder

Du kan få job i kommuner, på sygehuse og andre offentlige og private institutioner. Det kan være arbejde med børn på specialskoler, mens andre arbejder i kommunens myndighedsafdeling med hjælpemidler og på genoptræningscentre.

Derudover kan du  arbejde med arbejdsmiljø i den private sektor og som selvstændig konsulent.

Som ergoterapeut har du også gode muligheder for at få arbejde i udlandet.

Som færdiguddannet ergoterapeut kan du også bruge ergoterapeutuddannelsen til at specialisere dig yderligere ved at tage en diplom-, master- eller en kandidatuddannelse.

Den Europæiske Master of Science i Ergoterapi

På Ergoterapeutuddannelsen i Næstved er det muligt at tage Den Europæiske Master of Science i Ergoterapi. Læs mere om uddannelsen her.

Fremtidsmuligheder

  • Læs mere om efter- og videreuddannelse i Professionshøjskolen Absalon

  • Læs mere om den Europæiske Master of Science i Ergoterapi