Del

Fag

Ergoterapeutforeningen har udarbejdet anbefalinger på socialområdet og hjælpemiddelområdet, og kompetenceprofiler for palliation, hjælpemiddelområdet, dysfagi, neurorehabilitering og det medicinske  

På ergoterapeutuddannelsen kommer du til at stifte bekendtskab med en masse spændende fag, som skal være med til at understøtte dit kommende ergoterapeutiske arbejde. Du vil selvfølgelig få megen undervisning i det sundhedsvidenskabelige fag ergoterapi; mens støttefag som fx anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi er med til at kvalificere din ergoterapeutiske forståelse af, hvordan du som ergoterapeut kan være med til at muliggøre meningsfuld menneskelig aktivitet for de borgere, du kommer til at møde i dit kommende arbejde. Herunder vil du få en oversigt over de fag, som du vil stifte bekendtskab med i løbet af uddannelsen.

 

Ergoterapeutiske fag

 • Ergoterapi (læren om menneskers daglige aktiviteter og den ergoterapeutiske arbejdsproces, metoder til at forebygge at skader opstår, metoder til behandling ved sygdom og handicap samt projektledelse) 
 • Aktivitetsfag (fx skabende aktivitet, Activities of Daily Living-aktiviteter, psykomotoriske og fysiske aktiviteter) 
 • Ergoterapiøvelser (praktiske øvelser i fx undersøgelsesmetoder, forflytning, genoptræning, funktionsøvelser, aktivitetstræning og kommunikation)

 • Videnskabsteori- og metoder (læren om brugen af videnskabelige, evidensbaserede tilgange og metoder i ergoterapi samt forskning) 

Medicinske fag

 • Sygdomslære (læren om fysiske sygdomme - fx ortopædkirurgi, neurologi, diabetes og reumatologi) 
 • Psykiatri (læren om psykiske sygdomme – fx angst, depression, skizofreni og personlighedsforstyrrelser) 

 • Social- og arbejdsmedicin (miljøets indflydelse på sygdom) 

Naturvidenskabelige fag 

 • Anatomi (kroppens form og opbygning) 

 • Fysiologi (kroppens funktion) 

Samfundsvidenskabelige fag 

 • Social- og sundhedspolitik, lovgivning, organisation og økonomi (sundhedsvæsenets opbygning og organisering samt lovgivning herom) 
 • Sociologi (læren om samfundet, dets strukturer og organisering, og disses betydning for menneskets levevilkår)
 • Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmarkedets struktur og arbejdsmiljølovgivning

Humanistiske fag

 • Pædagogik (læring og formidling)
 • Psykologi (læren om menneskets tanker, følelser og adfærd – fx udviklingspsykologi, personlighedspsykologi, sundhedspsykologi, social psykologi og kommunikation)