Del

Bachelorprojekter

Studerendes bachelorprojekter tager typisk udgangspunkt i problemstillinger i praksis, der har til formål at udvikle praksis til gavn for patienter/klienter/brugere af ergoterapeutiske ydelser.

Ergoterapeutstuderede udarbejder således projekter eksempelvis i samarbejde med ergoterapeutiske arbejdspladser, producenter, andre faggrupper eller specifikke målgrupper.

Gennemførte bachelorprojekter kan findes på UC Viden.

--

På det afsluttende syvende semester skal de studerende enkeltvis eller i grupper skrive og forsvare et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er den største selvstændige opgave på uddannelsen. Det er også den opgave, der kræver den største grad af selvstændighed af de studerende.<o:p></o:p>

Bachelorforløbet er tilrettelagt, så de studerende med deres bachelorprojekt prøver at gennemføre et rigtigt forskningsprojekt fra formulering af projektide, udarbejdelse af projektbeskrivelse til gennemførelse og afrapportering. <o:p></o:p>

Bachelorprojekterne tager udgangspunkt i reelle problemstillinger fra ergoterapeutisk praksis med formål at udvikle praksis til gavn for patienter/klienter/brugere af ergoterapeutiske ydelser.
Projekterne kan udarbejdes i samarbejde med ergoterapeutiske arbejdspladser, forskergrupper, virksomheder, andre faggrupper eller specifikke målgrupper. <o:p></o:p>

Gennemførte bachelorprojekter kan findes på UC Viden.<o:p></o:p>

Se vejledning i registrering af bachelorprojekt på UC viden<o:p></o:p>

Bachelorprojekter

 

Professionshøjskolen Absalon's studerende registrerer deres bacelorprojekter i studenterportalen under portalen UC Viden

Portalen indeholder studenterprojekter skrevet ved professionshøjskolerne i Danmark. Projekterne dækker alle uddannelser ved højskolerne og nogle vil være tilgængelige i fuldtekst, dvs. du kan læse dem på skærmen eller printe dem ud.

Når du søger kan du vælge at afgrænse til kun at søge i en bestemt professionshøjskoles bachelorprojekter eller du kan fx også se hvilke afgangsprojekter der er skrevet på en bestemt uddannelse.

Klik på logoet for at komme til UC Viden