Del

Professionsrettet toning på 7. semester

Den professionsrettede toning tilrettelægges som et forløb med fokus på faglig fordybelse og perspektivering af den ergoterapeutiske professionspraksis i tilknytning til tværprofessionelt samarbejde, evidensbasering, og internationale aspekter.

Forløbet orienterer sig mod kritisk undersøgelse af og refleksion over professionsfaglig viden og praksis i forhold til patienter/borgere på nationalt eller internationalt plan. 

Forløbet udgør, sammen med de indledende uger af semesteret, 10 ECTS, der udprøves skriftligt.

Forløbet indledes med en fælles uge for alle studerende, der omhandler projektledelse.

Herefter gives der mulighed for 3 ugers fordybelse i ét individuelt udvalgt fagligt område inden for følgende toninger:

Valg af de 3 ugers toning skal ske senest den 28. juni 2024.

Link til tilmeldingsblanket