Del

Talentforløb

Professionshøjskolen Absalon tilrettelægger særlige talentforløb sideløbende med det normerede uddannelsesforløb. Forløbene er i overensstemmelse med uddannelsens formål.

Formålet med at tilrettelægge talentforløb på uddannelsen er at understøtte særligt talentfulde og motiverede studerende, således at den studerende tilbydes udfordringer, der modsvarer forudsætninger og potentiale.

Planlagte talentforløb må ikke hindre den studerendes deltagelses- og mødepligt til de ordinære læringsaktiviteter.

Adgang til talentforløbene

Adgangen til talentforløbene reguleres af kriterier bundet til de respektive aktiviteter. Den studerende oplyses herom i forbindelse med at disse iværksættes.

Afgørelsen om hvem der tilbydes deltagelse i et konkret talentforløb beror på objektive og faglige kriterier, der er i overensstemmelse med talentforløbets formål.

Det er en forudsætning for deltagelse i talentforløbet, at den studerende der deltager følger og gennemfører ergoterapeutuddannelsen på normeret tid.

Talentforløb på eksamensbeviset

Når et talentforløb iværksættes oplyses det, hvorledes det fremgår af eksamensbeviset. I henhold til talentbekendtgørelsen vil det fremgå på en af følgende måder:

1. Udmærkelse på eksamensbeviset, dette forudsætter opnåelse af et højt fagligt niveau og opfyldelse af visse særlige kriterier

2. Anerkendelse af ekstra-curriculære aktiviteter på eksamensbeviset. Dette vedrører gennemførelse af særlige faglige aktiviteter f.eks. deltagelse i internationale konferencer 

3. Talentforløb med ekstra ECTS på eksamensbeviset. Dette vedrører gennemførelsen af ekstra forløb som udløser ECTS ud over normeringen på den uddannelse, den studerende er indskrevet på

"Absalons stemme" podcast: Talentforløb på ergoterapeutuddannelsen

​​I februar 2019 offentliggjorde den nu tidligere regering, at man ville sætte 190 mio. kr. af over de næste fire år til talentprogrammer på de videregående uddannelsesinstitutioner. Formålet er at styrke de cirka 2 procent dygtigste studerende på tværs af hele landet. Ét af de steder, hvor man allerede har etableret et talentforløb og kan dele ud af erfaringerne herfra, er på Absalons fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelser.

I dette afsnit zoomer vi ind på talentforløbet for ergoterapeutuddannelsen og taler om, hvilke tanker der ligger bag, hvordan det er skruet sammen, og hvad der motiverer de studerende til at søge ind på forløbet.

Gæster i studiet er uddannelsesleder på Absalons fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelser, Ane Kruse og ergoterapeutstuderende og deltager på talentforløbet, Didde Cecilie Damm.

Læs mere om det nationale talentprogram

​​