Del

Klinisk undervisning

Praktikperioder I løbet af uddannelsens 3,5 år er du sikret praktikplads i sammenlagt 28 uger fordelt på 4 perioder. Praktikpladser bliver fordelt over hele Region Sjælland og med enkelte muligheder uden for regionen. I praktikken prøver du kræfter med ergoterapien i praksis og får erfaring med undersøgelse, behandling og problemløsning i forhold til alle aldersgrupper. Praktikken rummer også flere specialområder som for eksempel fysisk- eller psykisk syge børn med motoriske eller sansemæssige udfordringer og voksnes arbejdspladsindretning.

I uddannelsen indgår altså sammenlagt 28 ugers klinisk undervisning - fordelt på korte og lange perioder igennem hele studiet. Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads. Som studerende er du tilknyttet en ergoterapeut, der underviser og vejleder dig.

Arbejdspladsen kan eksempelvis være et sygehus, et genoptræningscenter eller hos en freelance ergoterapeut.

Ergoterapeutuddannelsen tilbyder klinisk undervisning, der repræsenterer ergoterapifaget bredt - eksempelvis psykiatrisk ergoterapi rehabilitering af voksne med fysiske og kognitive problematikker sagsbehandling og hjælpemiddelformidling behandling af børn med lettere og sværere handicaps.

Den kliniske undervisning er et meget vigtigt element i uddannelsen. Her skabes der sammenhæng mellem teori og praksis. Du får mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Samtidig bliver du introduceret til de andre faggrupper, som ergoterapeuter arbejder sammen med.

I kliniske undervisningsforløb er der mødepligt minimum 30 timer pr. uge i gennemsnit på praktikstedet.

Praktikportalen

Her er linket til Praktikportalen, hvor du skal angive dine ønsker når du skal i praktik.

På praktikportalen finder du også beskrivelser af praktikstederne, samt dokumenter du skal bruge i forbindelse med din praktik.

Vigtig information om forsikringer

Som studerende på ergoterapeutuddannelsen er det vigtigt, at du har styr på dine forsikringer - specielt din erhvervsansvarsforsikring, hvis du skulle komme til at gøre skade på en medstuderende i undervisningen eller en patient eller borger i praktikken - også i udlandspraktik. 

Det er dit eget ansvar, at du er tilstrækkelig forsikret.

Generelt opfordres der til, at du som studerende rådfører dig med din fagorganisation og eget forsikringsselskab for blive helt klar over, hvilke forsikringer du har brug for.

Der er flere scenarier der kan udspille sig, hvor du kan have behov for forskellig dækning. Et generelt overblik over de væsentligste punkter findes nedenfor:

På uddannelsesinstitutionen:

-        Som udgangspunkt vil det være dine private forsikringer der dækker dig såfremt du forvolder person- eller tingsskade i forbindelse med dit studie. Det kan være skade på medstuderende, undervisere og brugere/patienter eller deres ting og det kan være i alle situationer lige fra almindelig undervisning, projektarbejde til praksisstudier.

Skaderne kan være dyre og have uoverskuelige konsekvenser. Det er derfor rigtig vigtigt, at du som studerende sikrer dig, at du er tilstrækkelig dækket. Dette kan blandt andet være med en erhvervsansvarsforsikring. Du kan læse mere om dette på: https://www.etf.dk/ny-studerende

Under praktikforløbet

-       Dækning ved egen personskade eller sygdom: her er du som studerende, som udgangspunkt dækket ,af reglerne om arbejdsskader, hvorefter praktikpladsen er ansvarlig.

-        Dækning ved andres person- eller tingsskade: du vil som udgangspunkt i disse situationer være dækket efter reglerne om arbejdsgiveransvar og vil derfor være dækket af praktikpladsen.

Disse to scenarier vil som regel betyder, at det vil være praktikpladsens forsikring der dækker dig personligt eller for de person- eller tingsskader, du skulle komme til at forvolde i din praktikperiode.

Dækning ved person- eller tingsskade der fremkommer ved handlinger der går udover rammer og beføjelser angivet af praktikstedet

Skulle du handle udover de instrukser og beføjelser du har fået fra praktikpladsen eller på anden måde handle på en sådan måde, at dette ikke kan forenes med fagets almindelige handlemåde, vil du ikke være dækket efter ovennævnte regler. Der vil i sådanne situationer generelt være tale om grove forseelser, hvilket betyder at de også er meget alvorlige når de opstår og kan have store konsekvenser

Dækning ved udlandspraktik 

Ved udlandspraktik vil det være reglerne i det enkelt land hvor praktikken udføres der er gældende, hvorfor det er vigtigt inden afrejser at du som studerende sikre dig en passende dækning. Dette kan gøres ved at kontakte praktikstedet og eget forsikringsselskab for at sikre tilstrækkelig dækning under opholdet. Se mere på: https://www2.phabsalon.dk/studienet/exchange/