Del

Prøver generelt

Prøver på Ergoterapeutuddannelsen afholdes efter reglerne i Prøvebekendtgørelsen og Professionshøjskolen Absalons prøveregler.

Tilmelding til prøver

Påbegyndelse af et semester medfører, at den studerende automatisk er indstillet til prøve/prøver på det pågældende semester. Det er ikke muligt at framelde sig prøven. Manglende deltagelse i prøve/prøver inden for den fastsatte tidsramme, betragtes som et brugt prøveforsøg. Dette gælder dog kun såfremt manglende deltagelse ikke er forårsaget af sygdom, der kan dokumenteres. 

Sygeprøver

Såfremt den studerende har været forhindret i at gennemføre en prøve pga. sygdom, skal Professionshøjskolen Absalon snarest muligt efter prøven afholde en sygeprøve.

Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring. Professionshøjskolen Absalon skal modtage lægeerklæringen senest 5 hverdage efter prøvens afholdelse.

Hvis den studerende bliver akut syg under en prøves afholdelse, skal den studerende dokumentere at have været syg på prøvedagen. Dokumenterer den studerende ikke sygdom efter ovenstående regler, har den studerende brugt et prøveforsøg. 

Omprøver

Bestås første prøveforsøg ikke, afholdes omprøve. Den studerende er automatisk tilmeldt omprøven, og 2. prøveforsøg bruges. Som udgangspunkt afholdes omprøver snarest muligt jf. uddannelsens prøveoversigt. 

Yderligere information kan findes studieordningens del 4, prøvebekendtgørelsen og prøvereglementet.