Del
English

Klinisk undervisning

Praktikperioder I løbet af uddannelsens 3,5 år er du sikret praktikplads i sammenlagt 28 uger fordelt på 4 perioder. Praktikpladser bliver fordelt over hele Region Sjælland og med enkelte muligheder uden for regionen. I praktikken prøver du kræfter med ergoterapien i praksis og får erfaring med undersøgelse, behandling og problemløsning i forhold til alle aldersgrupper. Praktikken rummer også flere specialområder som for eksempel fysisk- eller psykisk syge børn med motoriske eller sansemæssige udfordringer og voksnes arbejdspladsindretning.

I uddannelsen indgår altså sammenlagt 28 ugers klinisk undervisning - fordelt på korte og lange perioder igennem hele studiet. Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads. Som studerende er du tilknyttet en ergoterapeut, der underviser og vejleder dig.

Arbejdspladsen kan eksempelvis være et sygehus, et genoptræningscenter eller hos en freelance ergoterapeut.

Ergoterapeutuddannelsen tilbyder klinisk undervisning, der repræsenterer ergoterapifaget bredt - eksempelvis psykiatrisk ergoterapi rehabilitering af voksne med fysiske og kognitive problematikker sagsbehandling og hjælpemiddelformidling behandling af børn med lettere og sværere handicaps.

Den kliniske undervisning er et meget vigtigt element i uddannelsen. Her skabes der sammenhæng mellem teori og praksis. Du får mulighed for at afprøve og udvikle dine terapeutiske kompetencer og din teoretiske viden. Samtidig bliver du introduceret til de andre faggrupper, som ergoterapeuter arbejder sammen med.

I kliniske undervisningsforløb er der mødepligt minimum 30 timer pr. uge i gennemsnit på praktikstedet.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads.