Del
English

Ergoterapeutuddannelsen

Der vil være stor variation i din hverdag på studiet i ergoterapi

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semseter  har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point

I uddannelsen indgår i alt 28 ugers klinisk undervisning, De er fortrinsvis placeret på 4. 5. og 6. semester.  Igennem hele uddannelsen er der fokus på kobling mellem teori og praksis.

Du vil opleve mange forskellige undervisningsformer: holdundervisning, forelæsninger, projektarbejde, virtuel undervisning, individuelle opgaver, studiebesøg på ergoterapeutiske arbejdspladser, mundtlig og skriftlig formidling, praktiske øvelser og aktivitetsfag.

I den første del af uddannelsen lægges der vægt på teori, som giver dig en grundlæggende viden om og indsigt i menneskets fysiske, psykiske og sociale udvikling. Senere er fokus på de specifikke ergoterapeutiske og mere generelle teorier og metoder i forbindelse med behandling, genoptræning og rehabilitering.

Et godt studiemiljø
Ergoterapeutuddannelsen er et afvekslende og personligt udfordrende fuldtidsstudium. På ergoterapeutuddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og personlige baggrunde.

Ergoterapeutuddannelsen ligger på Campus Næstved sammen med 4 andre uddannelser. Dvs. vi har et tværfagligt studiemiljø – men med stor nærhed.

Sæt dit eget præg på din uddannelse
Du har mulighed for at tone din uddannelse på forskellige måder. Du kan fx tage både teoriforløb og klinisk undervisning i udlandet. Du kan tone din uddannelse gennem fx valgfag og emne for dit bachelorprojekt. Bachelorprojektet er et forsknings- og udviklingsprojekt. Det kan være en mindre del af et igangværende forskningsprojekt. Der bliver lagt vægt på, at du får lejlighed til at fordybe dig i et emne af særlig interesse. Endvidere rustes du til at kunne fortsætte med videregående uddannelse på master- eller kandidatniveau.

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads.

Hvad betyder ergoterapi

Ergoterapi tager udgangspunkt i dagligdagens aktiviteter. Det vil sige aktiviteter, vi alle udfører, fx at gøre sig selv klar om morgenen, at kunne passe sit arbejde eller at deltager i sociale begivender - aktiviteter, som alle tager for givet, indtil man ikke kan udføre dem af fysiske eller psykiske grunde. Det med udgangspunkt i konkrete aktiviteter, at ergoterapeuten træner med klienten.

ergoterapi, (af gr. ergon 'arbejde' og terapi), behandling, som gennem praktiske fysiske og intellektuelle aktiviteter hjælper det enkelte menneske til at fungere så godt som muligt i sine omgivelser såvel i hjemmet og i fritiden som på arbejdet (Den store danske encyklopædi).