Del
English

ECTS-point

Ergoterapeutuddannelsen udgør tilsammen 210 ECTS-point, som er fordelt på 7. semesrre á 30 ECTS-point.

ECTS-pointsystemet udtrykker hvor stor en tidsmæssig arbejdsindsats, der skal til for at gennemføre et givet modul. 30 point svarer til en fuldtids arbejdsindsats i ét semester, 60 point er således et års fuldtidsarbejde og svarer i følge Undervisnings- og Videnskabsministerierne til ca. 1650 arbejdstimer. ECTS-pointene siger ikke noget om modulets faglige niveau kun om arbejdsbelastningen. Professionshøjskolen Absalon skal tildele ECTS-point til alle udbudte kurser og uddannelsesmoduler.

ECTS-systemet er blandt andet udviklet så studerende lettere kan få merit for tidligere uddannelser og udlandsophold.