Del
English

AMPS-kursus på 4. semester

Som studerende på Ergoterapeutuddannelsen på Professionshøjskolen Absalon kan du i  løbet af uddannelsen gennemføre et AMPS-kursus, og efterfølgende blive kalibreret AMPS tester.

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) er et anerkendt og videnskabeligt testet undersøgelsesredskab som er meget anvendt af ergoterapeuter i praksis inden for mange forskellige specialeområder. Kurset er således eftertragtet af ergoterapeuter i praksis, og er nu indarbejdet i curriculum på ergoterapeutuddannelsen i Næstved i samarbejde med AMPS Danmark.

AMPS er et ergoterapeutisk observationsredskab, der anvendes til at vurdere kvaliteten af en persons ADL-udførelse (Almindelig Daglig Livsførelse). 

AMPS benyttes i den ergoterapeutiske undersøgelse, og er et stærkt og følsomt redskab, der bidrager til planlægning og evaluering af den ergoterapeutiske intervention samt til dokumentation af forandringer i personens ADL-udførelse.

AMPS er et validt og reliabel testredskab, som er standardisereret internationalt og på tværs af kulturer på mere end 150.000 personer.

Du står derfor stærkt stillet som ergoterapeut efter endt uddannelse med en AMPS kalibrering.

Selve kurset finder sted på 4. semester, men inden da har du gennemført øvelser og observationer der gør dig i stand til at blive AMPS kalibreret, ligesom du på de efterfølgende semestre vil vedligeholde denne kompetence.

Der er en egenbetaling på kurset på 3.330,- kr.