Del
English

Fag

Ergoterapeutiske fag

 • Ergoterapiteori og metode (teorier om menneskers daglige aktiviteter, metoder til at forebygge at skader opstår, samt metoder til behandling ved sygdom og handicap)
 • Aktivitetsfag (fx skabende aktivitet, ADL aktiviteter, psykomotoriske og fysiske aktiviteter )
 • Ergoterapiøvelser (forflytning, genoptræning, funktionsøvelser, kommunikation)

Medicinske fag

 • Sygdomslære (patologi, kirurgi, neurologi og reumatologi)
 • Psykiatri (læren om psykisk sygdom)
 • Social- og arbejdsmedicin (miljøets indflydelse på sygdom)

Naturvidenskabelige fag

 • Anatomi (kroppens opbygning)
 • Fysiologi (kroppens funktion)

Samfundsvidenskabelige fag

 • Socialret (samfundets struktur og lovgivning)
 • Sociologi (befolkningens arbejds- og levevilkår)
 • Arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmarkedets struktur og arbejdsmiljølovgivning

Humanistiske fag

 • Pædagogik (læring og formidling)
 • Psykologi (social psykologi, udviklingspsykologi, klinisk psykologi)

Praktikgaranti

På uddannelsen er du sikret en praktikplads gennem hele uddannelsen

Den kliniske undervisning foregår på en ergoterapeutisk arbejdsplads.