Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

Undervejs i uddannelsen vil du have flere praktikperioder ( ialt 75 ECTS-point) på forskellige kliniske afdelinger på Region Sjællands sygehuse. Uddannelsen sørger for praktikpladserne.

Eksperimenter og analyser, den nyeste laboratorieteknologi samt sundhed og diagnostik bliver en væsentlig del af din studietid. Du bliver desuden introduceret til fagområder som kommunikation og etik, da du som bioanalytiker også skal kunne mestre det direkte møde med patienter og borgere og samarbejdet med andre sundhedsprofessionelle.