Del

Bioanalytikeruddannelsen

Uddannelsen er opdelt i 7 semestre på ialt 210 ECTS-point.  Hvert semester har en varighed på ca. ½ år og udgør 30 ECTS-point.

Undervejs i uddannelsen vil du have flere praktikperioder ( ialt 75 ECTS-point) på forskellige kliniske afdelinger på Region Sjællands sygehuse. Uddannelsen sørger for praktikpladserne.

Eksperimenter og analyser, den nyeste laboratorieteknologi samt sundhed og diagnostik bliver en væsentlig del af din studietid. Du bliver desuden introduceret til fagområder som kommunikation og etik, da du som bioanalytiker også skal kunne mestre det direkte møde med patienter og borgere og samarbejdet med andre sundhedsprofessionelle. 

Drømmer du om at sætte handling bag en god idé og blive iværksætter?
27. september 2022
Så kan du eller dit team søge et Mikrolegat hos Fonden for Entreprenørskab til opstart af virksomhed.
Gode råd til anskaffelse af studiebøger
6. september 2022
Reglerne om ophavsret kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Absalons bibliotek vil gerne hjælpe…
Uddannelsesnøgle til Colourbox.
1. september 2022
Studerende på Absalon kan gratis downloade 30 billeder/videoer om måneden fra billeddatabasen Colourbox…