Del

International på bioanalytikeruddannelsen

Som studerende på bioanalytikeruddannelsen hos Professionshøjskolen Absalon har du flere internationale muligheder. Fælles for dem er den mulighed, du som studerende får for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Det er muligt at

  • tage et praktikophold, hvor du vil tage dele af praktikken hos et udenlandsk laboratorie
  • gennemføre et studieophold, hvor du vil gå i skole på en udenlandsk institution
  • arbejde med internationalisering i mindre omfang ved at deltage i internationale uger eller ved at tage hele 5. semester hjemme, men med indkommende internationale studerende fra flere sundhedsuddannelser

Citat fra klinisk laboratorie om hvad de studerende får med sig efter et internationalt ophold

”…er med til at vise, at en ansøger er engageret, initiativrig og rummer en portion modenhed. Især ift. nyuddannede kan det betyde at man udvælges til at komme til jobsamtale”

”...der etableres kontakter, som sidenhen kan bidrage positivt til egen professionsudøvelse – og måske åbne muligheder for mere spændende opgaver”

Herunder er der vist et overblik over anbefalede tidspunkter for de forskellige internationale muligheder, men det er ikke endeligt og det er stadig muligt at sammensætte eget forløb.

 

Ansøgningsfrister:

Studie- og praktikophold (incl. valgfri periode): 1/7 eller 1/3 for ansøgning i MoveOn

 

Hvis du overvejer internationale muligheder som del af din bioanalytikeruddannelse, så tag tidligt kontakt med international koordinator og hør om dine muligheder. Det tager tid at planlægge et ophold, og hvis det er uden for EU, tager det ofte længere tid. Husk også at orientere dig om de generelle regler og informationer på studienet. Her kan du også se et kort over destinationer og hvilke ophold der er muligt hvilke steder.

Du kan også finde information fra internationaldag (webinar) på hjemmesiden samt generelle informationer på hjemmesiden

Jeg glæder mig til at høre fra dig

Charlotte Lerbech International coordinator, chlj@pha.dk

Oversigt over trin i internationale ophold for bioanalytikeruddannelsen:

  • Kontakt og ansøgning om udveksling (til international koordinator + ansøgning i MoveOn)
  • Møde med international koordinator om konkrete planer
  • Forespørgsel om ”udveksling” hos partnere (international koordinator)
  • Søge penge, forsikringer, visa osv. (studerende)
  • Inden afgangsmøde (studerende og international koordinator)
  • Kontakt under udveksling med international koordinator (evt. eksamen)
  • Evaluering af ophold, - indeholder samtale og skriftlig evaluering (studerende og international koordinator)