Del

Pædagoguddannelsen

Som studerende på pædagoguddannelsen i Absalon er du en del af en uddannelse, der hviler på tre kerneværdier:

 • Demokratisk og aktiv deltagelse
 • Individuel og social ansvarlighed
 • Høj faglighed, pædagogisk handlekompetence og innovation

Vores kerneværdier vil ruste dig til at arbejde med mennesker i alle aldre, der har brug for din støtte og vejledning i hverdagen.

Teori og praksis i samspil

Uddannelsen giver dig både et teoretisk og praktisk grundlag for at arbejde med mennesker gennem hele deres liv. Gennem studiet vil du få viden om og få praktisk erfaring med at arbejde med menneskelige relationer, og med at skabe udvikling for forskellige grupper af mennesker. Du bliver udfordret fagligt, socialt og personligt, for vi forventer, at du deltager aktivt og er engageret i uddannelsens faglige fællesskaber og undervisning, og at du har mod på at udfordre dig selv undervejs.

Det betyder konkret, at du ikke kun skal læse og høre om den pædagogiske praksis. Du kommer også til at møde den i praksis. Du vil skulle undersøge, udforske, reflektere og handle aktivt ud fra forskellige problemstillinger og scenarier, både på campus og ude i praksis. På den måde vil teori og praksis gå hånd i hånd gennem dit studie.

Pædagoguddannelsen er en spændende og alsidig uddannelse, hvor du møder mange forskellige udfordringer både fagligt og personligt. I løbet af uddannelsen vil du blive præsenteret for en lang række fagområder både teoretisk og praktisk inden for hele det pædagogiske arbejdsfelt, hvis målgruppe rummer mennesker i alle aldre og med forskelligt behov for pædagogisk indsats.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af to dele, en fællesdel: “pædagogens grundfaglighed” og en specialisering.

På grundfagligheden arbejder du bl.a. med pædagogiske teorier, læringsteori , innovation, menneskers fysiske og psykiske udvikling, kønsidentitet, kultur, kommunikation og etik.

Efter første studieår får du tildelt din specialisering

 • Dagtilbud
  Målrettet 0-5-årige
 • Skole/fritid
  Målrettet 6-18-årige
 • Social/special
  Målrettet:
  Børn og unge med særlige behov
  Personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  Personer med sociale vanskeligheder.

Fire praktikperioder

 • En på den del af uddannelsen, der drejer sig om pædagoguddannelsens grundfaglighed,
 • To på specialiseringen
 • En kort praktik i tilknytning til dit bachelorprojekt, som også retter sig mod specialiseringen.

Praktikkerne gennemføres i fx en børnehave, på et bosted, en vuggestue eller i en skole, så det, du lærer på uddannelsesstedet, afprøves i praksis i dialog med praktikere og undervisere fra pædagoguddannelsen.

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, som kombinerer din teoretiske viden med praksis.

Undervisningen

På pædagoguddannelsen møder du medstuderende i alle aldre og med forskellige faglige og menneskelige baggrunde. Undervisningen optræder i mange forskellige former og med forskellige holdstørrelser. Der er både forelæsninger; klasseundervisning; praktiske øvelser; gruppearbejde; individuelle opgaver; praktikophold og meget mere.
Som studerende har du stor mulighed for at præge din uddannelse, så du kommer til at beskæftige dig med lige netop det, som interesserer dig allermest.  Du kan vælge praktikophold både i Danmark eller i udlandet.

 

 

 

Nykøbing F

Undervisere

Roskilde

Undervisere

Anna Kathrine Frørup Adjunkt - Ph.d.
Anne-Marie Møller Jensen Timelærer
Astrid Reinhardt Birch Nielsen Lektor
Astrid Rosenvold Villadsen Lektor - Praktikkoordinator
Anne Winther Jensen Lektor - Ph.d.
Charlotte Østergaard Timelærer
Frank Demolade Spring Uddannelsesleder
Jakob Lind Lauritsen Timelærer
Jette Frandsen Pedersen Timelærer
Katrine Lind Greiner Adjunkt - Praktikkoordinator
Laura Østergaard Eilenberg Adjunkt
Louise Hvitved Byskov Lektor - Ph.d.
Lonnie Iversen Grädel Timelærer
Mathilde Baltzer Marlet Adjunkt
Pernille Welent Sørensen Adjunkt - Ph.d.
Phoebe Noel Toft Sommer Praktikant
Rikke Voergård-Olesen Timelærer
Sigrid Borup Bojesen Timelærer
Søren Ninn Rasmussen Timelærer
Sisse Winther Oreskov Lektor - Ph.d. studerende

Slagelse

Uddannelsesleder

Undervisere

Bolette Kvist Hedegaard-Degn Lektor
Frederik Boris Hylstrup Olsen Adjunkt
Gaute Lind Finsterbach Adjunkt
Louise Lind Præstholm Heltoft Adjunkt
Mette Høgh Stæhr Uddannelsesleder
Signe Gershøj Friis Thorsen Adjunkt

Vordingborg

Uddannelsesleder

Undervisere

Andreas Nielsen Lektor - Ph.d. studerende
Christel Schultz Nielsen Lektor - Praktikkoordinator
Dennis Astrup Holand Uddannelsesleder
Grethe Skaarup Sørensen Timelærer
Mathilde Knage Lektor - Projektleder for Playful Learning og for Leg For Dig
Mille Themsen Duvander Lektor - Ph.d.
Thomas Thorsen Lektor - Regional koordinator i Legekunst