Del

Social/special

Specialiseringen er for dig der

 • vil gøre en forskel for mennesker med særlige behov, i sårbare og udsatte positioner, eksempelvis mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser eller som har eller har haft rusmiddelproblematikker tæt inde på livet
 • vil støtte mennesker i udsatte og sårbare positioner med at bygge bro til sociale netværk, arbejdsmarkedet og samfundet
 • vil arbejde med støtte til marginaliserede menneskers livsvilkår gennem fokus på læring, udvikling og anvendelse af den nyeste velfærdsteknologi
 • vil arbejde professionelt med menneskelige relationer, hvor samarbejde med familie, sociale netværk og andre professionelle er særligt afgørende.

Her arbejder du typisk som pædagog på social-/specialområdet

 • Specialbørnehave
 • Specialskole
 • Botilbud, bofællesskab mv. for mennesker med funktionsnedsættelser
 • Opholdssted
 • Socialpsykiatrien
 • Krisecenter, herberg
 • Aktivitetstilbud
 • Rehabiliteringscenter, genoptræningscenter