Del

Merit på pædagoguddannelsen

Faglige kriterier for merit

Alle meritvurderingen er individuelle, faglige vurderinger af, om dokumenterede erfaringer og/eller kvalifikationer i ansøgningen står på mål med læring- og vidensmål for de uddannelseselementer, som der søges merit for.

Teoretiske uddannelseselementer

Det er muligt at søge merit for teoretiske uddannelseselementer på pædagoguddannelsen. Ved disse ansøgninger skal der gøres opmærksom på, at dokumentationen for andre teoretiske kvalifikationer skal være i samme omfang (ects) og niveau (videregående uddannelse), som det fag der søges merit for.

Det vurderes individuelt, om det dokumenterede står mål med lærings- og vidensmålene for uddannelseselementer på pædagoguddannelsen.

Praktik

Fristen for at søge merit for praktik er:

15. april for praktik med start 1. december samme år

15. oktober for praktik med start 1. juni efterfølgende år

Ved vurdering af merit for praktik foretager Absalon en individuel faglig vurdering med udgangspunkt i dokumentation for erfaring inden for den tildelte specialisering.

Vurderingen tager udgangspunkt i følgende kriterier:

Praktik 2:

 • Pædagogisk erfaring inden for tildelt specialisering i minimum 2,5 år*
 • Den ugentlige ansættelsesgrad er minimum 30 timer/uge*
 • Erfaringen er fra sammenhængende faste ansættelser/der dokumenteres fast tilknytning til én eller eventuelt flere institutioner

Praktik 3:

 • Pædagogisk erfaring inden for tildelt specialisering i minimum 5 år*
 • Den ugentlige ansættelsesgrad er minimum 30 timer/uge*
 • Erfaringen er fra sammenhængende faste ansættelser/der dokumenteres fast tilknytning til én eller eventuelt flere institutioner
 • Opgave/funktionsbeskrivelse fra arbejdsgiver

*de fastsatte antal år og timetal er gjort ud fra en faglig vurdering af, at erfaring af dette omfang kræves, for at kunne opfylde videns- og læringsmålene. Det er kriterier og ikke regler og vurderingen gøres altid som en individuel faglig vurdering.

Vedr. Praktik 1 og praktik på egen arbejdsplads:

Det er muligt at søge merit for alle praktikker, men i udgangspunktet tildeles der ikke merit for praktik 1 og det er ikke muligt, at være i praktik på egen arbejdsplads. Dette skyldes at der er følgende krav til praktik på pædagoguddannelsen:

 • Som studerende uddannes med til at kunne være pædagog inden for alle områder. Praktik 1 er derfor vigtig, da den giver mulighed for at erhverve sig pædagogiske praksiserfaringer fra et evt. andet område, end du senere specialisere dig inden for.

 • Som studerende skal man være på et praktiksted udpeget af den pågældende kommune. Det er kommunens ansvar at praktikstedet lever op til bekendtgørelsen for uddannelsen.
  Det betyder, at det ikke er muligt at være i praktik på en arbejdsplads, der ikke i forvejen er godkendt som praktiksted med ansvar for §9 i bekendtgørelsen.

 • Som studerende skal man være i praktik et sted, hvor man ikke er inhabil. Det vil sige, hvor man ikke i forvejen har kendskab eller relation til personer på praktikstedet, som fx ens egen arbejdsplads, tidligere arbejdsplads, egne børns institution mv.
  Dette for at sikre så uvildig og professionel vejledning som muligt, og for at beskytte den studerende mod andre etiske udfordringer, der kan opstå på baggrund af inhabilitet.

 • Som studerende på pædagoguddannelsen skal man have en så bred indsigt i den pædagogiske profession som muligt. Derfor er 1. praktik også vigtig, når man er meritpædagog studerende, idet det er den mulighed der er i løbet af uddannelsen for at være studerende på et andet arbejdsområde end ens arbejdsplads.

Dokumentation

I meritvurderingen medtages kun erfaring og kvalifikationer, som er gyldigt dokumenteret. Det er vigtigt at dokumentation er overskuelig, præcis og så komprimeret som muligt. Er det ikke muligt for os at danne overblik over dokumentationen, kan vi kun medtage de dele af dokumentationen, som vi har overblik over i vurderingen.

Vi anbefaler at erhvervserfaring dokumenteres ved hjælp af en arbejdsgivererklæring - se i den røde boks til højre.

Ved dokumentation af uddannelsesmæssige kvalifikationer, skal medsendes kopier af originale beviser. Der skal fremgå en fagbeskrivelse.

Udenlandske beviser skal oversættes af en officiel translatør til dansk eller engelsk.