Del

Uddannelse som e-læring

E-læringsuddannelserne på Professionshøjskolen Absalon er fuldtidsstudier,svarende til et studyload på 40 timer om ugen i gennemsnit.

E-læringsudddannelsen giver dig den samme viden og de samme kompetencer som den almindelige pædagoguddannelse. Læringsaktiviteterne foregår både i klasselokalet, på nettet og i praksis

Som e-læringsstuderende forventes det, at du kan arbejde i studiegrupper og kan indgå i den form for samarbejde i din studietid, da det er en vigtig arbejdsform både i uddannelsen og som uddannet pædagog. 

E-læring er et tilbud til dig, der ønsker fleksibilitet og som har disciplin til at disponere din studietid selvstændigt og i fællesskab med din studiegruppe.

Det forventes, at du har erhvervet dig en tidssvarende computer og har adgang til en internetopkobling, med en god hastighed.

Fremmøde på Campus

Undervisningen er tilrettelagt med tilstedeværelse på campus 7-8 lektioner i gennemsnit om ugen, parallelt med til de virtuelle læringsaktiviteter.

Fremmødedagene er vigtige, da læringsaktiviteterne her er et afsæt for det videre selvstændige arbejde i din studiegruppe i de virtuelle perioder. Din tilstedeværelse vil give dig et tættere forhold til undervisere og medstuderende, og vores erfaring er, at det gør mange onlineaktiviteter lettere, når man kender hinanden.

Undervisningsformer

Som e-læringsstuderende skal du læse faglitteratur, skrive opgaver, deltage i diskussionsfora og gruppearbejder, ligesom du skal lave projekter. Som e-læringsstuderende kan du sammen med din studiegruppe vælge at mødes fysisk til en del af gruppearbejdet, eller man kan vælge at mødes via videokonferencer, chat, mails osv.

Du eller din studiegruppe vil også få tilbudt vejledning og feedback i forbindelse med opgaver og projekter. Disse seancer foregår i en vekselvirkning mellem vejledning som videokonference, skriftlig og auditiv tilbagemelding.

Uddannelsens struktur og undervisningens indhold, valg af specialisering og deltagelse i praktik følger den samme beskrivelse, som den almindelige uddannelse

Mødepligt til praktik

E-læringsuddannelsen har fire praktikperioder ligesom den almindelige pædagoguddannelse.

I praktikken møder du på praktikstedet 30 timer om ugen i den første praktik og 32,5 timer om ugen i anden og tredje praktikperiode - på de tidspunkter som praktikstedet anviser.

På studiedagene er der fremmøde på campus. Praktikken afsluttes af en prøve, som skal bestås for at fortsætte uddannelsen.

Struktur og planlægning af e-læringsuddannelsen


Hovedregel for fremmøde

  • Studiet er i gennemsnit på 40 timer pr. uge
  • Undervisningen på campus er på 7-8 lektioner i tidsrummet fra kl. 8.30-16.35
  • Fremmøde på campus er som udgangspunkt placeret på tirsdage og onsdage.

Afvigelser for fremmøde

  • Der kan være afvigelser i forbindelse med fremmødedage tirsdag og onsdag, grundet eksempelvis prøver, praktikforberedelse og studiedage på campus i praktikken.
  • Som studerende kan du derudover blive inviteret til begivenheder og arrangementer på uddannelsen på andre dage end tirsdage og onsdage.

Specialiseringsvalg og valgmoduler

  • Når du skal vælge valgmoduler og tværprofessionelle moduler, skal du være opmærksom på at der er et begrænset antal moduler der udbydes som e-læring, men du vil altid kunne tage et valgmodul sammen med de ordinære studerende.
  • Som specialiseringsretning kan du vælge mellem Dagtilbud og Social/special og Skole/fritid.  Der kan blive tale om et meget lille Skole/fritids hold, og der vil så være undervisning sammen med de ordinære studerende i en kombination med en særlig vejledning.

 

 

Overflytning

Det er muligt at blive overflyttet til pædagoguddannelsen som e-læring fra såvel andre pædagoguddannelser i Professionshøjskolen Absalon som fra de øvrige uddannelsessteder landet over.

På 1. studieår skal man have det afgivende uddannelsessteds uddannelsesleders tilladelse til at flytte.

De obligatoriske seminarer bliver afholdt på:

Campus Roskilde
Trekroner Forskerpark 4
4000 Roskilde
paedagog@pha.dk
Tlf. 7248 3302