Del

Internationale muligheder

Pædagoguddannelsen opfordrer alle studerende til at tilbringe en del af deres studie i udlandet.

Først ved mødet med det fremmede og det anderledes ser vi på vores egen dagligdag med nye øjne. Og først når vi ser på det velkendte og gammelkendte med nye øjne skabes der plads til nye tanker og nye spørgsmål og ny undren. Og det er netop ny undren og nye spørgsmål som i sidste ende skaber ny viden.

Hvis forarbejdet er på plads, er der i løbet af et halvt års udlandspraktik mulighed for at komme hjem og have: 

  • Prøvet sin egen faglighed og pædagogiske redskaber af i en helt anden menneskelig sammenhæng end derhjemme
  • Argumenteret for og forklaret sine pædagogiske handlinger og synspunkter
  • Fået erfaring med at arbejde med børn, unge og familier med massive sociale, økonomiske og sundhedsmæssige problemer - og de psykiske konflikter dét medfører
  • Lært og afprøvet dét at kommunikere med mennesker som har en anden kultur på en måde, der respekterer deres baggrund
  • Oplevet kulturmødet på egen krop og fået en forståelse for, hvad det vil sige ikke at kunne tale det officielle sprog, være 'den fremmede', skulle forklare sig selv, sin kulturbaggrund og forståelsesramme, leve med de fordomme, som eksisterer om den vestlige kultur
  • Oplevet, at de problemer, som er de væsentligste at løse i et samfund, afhænger af de faktiske forhold (I den vestlige verden taler vi meget om arbejdsmiljø, stress og livsstilsproblemer·

Pædagog studerende kan efter godkendt ansøgning i 2 og/eller 3 uddannelsesår gennemføre 6 mdrs. praktik i udlandet.  Praktikken i udlandet er ikke lønnet men S.U. berettiget. Det er muligt at kombinere praktik med studieophold

Det er også muligt for dig at melde dig til et valgfrit internationalt modul her i Danmark, hvor du kommer til at læse sammen med studerende fra hele verden.

Engelsksprogede moduler hos Absalon

Aesthetics and Learning in Early Childhood Education
Children at Risk