Del
English

Børn og unge i skole og fritid

Specialiseringen er for dig der 

  • For dig der vil udvikle, styrke og understøtte fællesskaber og skabe deltagelsesmuligheder for alle
  • For dig der vil skabe sammenhæng mellem leg og læring og bygge bro mellem skole- og fritidsliv
  • For dig der kan lide at lege og tale med større børn og hjælpe med at finde børnenes største ressourcer og potentialer
  • For dig der vil samarbejde med lærere og andre faggrupper og indgå i alsidige og kreative læringsmiljøer
  • For dig der vil arbejde med æstetisk formsprog, kropslige og digitale udtryksformer, natur, udeliv og bevægelse
  • For dig der vil arbejde professionelt med menneskelige relationer, hvor samarbejde med familie, sociale netværk og andre professionelle er særligt afgørende.

Her arbejder du typisk som pædagog med skole/fritidsspecialisering

  • SFO
  • Klub/fritidsklub
  • Understøttende undervisning i skolen
  • Efterskole