Del
English

Specialisering

Pædagoguddannelse er én samlet uddannelse, hvor du kvalificerer dig til hele pædagogens arbejdsfelt. Samtidig er der i uddannelsen tre forskellige specialiseringer.

Pædagoguddannelse er én samlet uddannelse, hvor du kvalificerer dig til hele pædagogens arbejdsfelt. Samtidig er der i uddannelsen tre forskellige specialiseringer.

 • Dagtilbud
  Målrettet 0-5-årige
 • Skole/fritid
  Målrettet 6-18-årige
 • Social/special
  Målrettet:
  Børn og unge med særlige behov
  Personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse
  Personer med sociale vanskeligheder.

Fordeling af specialiseringspladser

Hver specialisering råder over et bestemt antal pladser, som fastsættes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Inden pladserne fordeles, skal du og dine medstuderende deltage i et forløb, der giver dig mulighed for at prioritere og begrunde dine ønsker. Du får en beskrivelse af og indkaldelse til forløbet via din studiemail. Når forløbet er afsluttet, fordeler ABSALON specialiseringspladserne på baggrund af en helhedsvurdering ud fra følgende kriterier:

 • Dine prioriterede ønsker
 • Din begrundede motivation for de prioriterede ønsker
 • Din beskrivelse af personlige og praktiske forhold relateret til professionsudøvelse
 • Din forståelse af faglige professionsudfordringer og dilemmaer samt evnen til at pege på fagligt begrundede handlinger
 • Dine overvejelser over betydningen af egne motiver, værdier og potentialer i forhold til det pædagogiske arbejdsfelt
 • Din inddragelse af viden og færdigheder relateret til specialiseringen.

Alle specialiseringer kan vælges på alle 4 uddannelsessteder, dog kan undervisningen i enkelte tilfælde ligge på et andet uddannelsessted end der, hvor man er tilmeldt studiet.

Praktikkerne hænger sammen med specialiseringen

De to lange praktikker på uddannelsen er en del af specialiseringen.

Du kan tone din uddannelse yderlige via valgmodulerne

Du kan kun ønske en specialisering på pædagoguddannelsen. Derudover har du mulighed for at tone din uddannelse i den retning, du vil. Hvis du fx brænder for natur eller det kunstneriske, kan du sammensætte din uddannelse, så du får ekstra kompetencer og viden på det område. Det sker, når du skal til at vælge mellem de forskellige valgmoduler.