Del
English

Børn i dagtilbud

Specialiseringen er for dig der 

 • vil spille en unik rolle i de tidlige og afgørende år for børn - du kan være med til at ændre et barns liv
 • vil skabe grundlag for børns trivsel, udvikling og læring gennem hele livet
 • vil udvikle børns motorik, sprog, sanser,  personlige- og sociale egenskaber
 • både kan lide at lege og samtidig bevare det professionelle overblik
 • vil indgå i tæt samarbejde med kollegaer og tage ansvar for at rammesætte og organisere gode og spændende læringsmiljøer
 • vil være i tæt dialog med forældre - herunder  rådgive og vejlede i forbindelse med børns udvikling
 • vil være med til at sikre kontinuitet i børns overgang fra hjem til dagtilbud og senere fra dagtilbud til SFO/skole.
 • vil arbejde professionelt med menneskelige relationer, hvor samarbejde med familie, sociale netværk og andre professionelle er særligt afgørende.For dig der vil lære om dagtilbudsloven og hvordan du udformer læreplaner, som er en forudsætning for arbejdet med børn i dagtilbud

Her arbejder du typisk som pædagog i dagtilbud

 • Vuggestue (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Børnehave (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Integreret institution (0-6 år) (evt. profilinstitution med natur, bevægelse, teater, udeliv etc.)
 • Dagplejepædagog (Rådgivning og pædagogisk udvikling i dagplejen, kræver evt. videreuddannelse)