Del

Sådan behandler vi dine persondata

Vi behandler dine personoplysninger som led i vores uddannelses- og kursusadministration. Det gælder fx, når vi udarbejder deltagerlister eller tjekker studiefremdrift og studieforløb. Desuden har vi pligt til at levere oplysninger til Danmarks Statistik og forskningsprojekter.

Hvis du deltager i akademimoduler, diplommoduler, fagspecifikke kurser og enkeltfag eller i aktiviteter, hvor du skal kunne tilgå Absalons systemer, har vi pligt til at indhente dine CPR-oplysninger.

Vi behandler og gemmer dine oplysninger i op til tre måneder efter dit studieforløb er afsluttet. Betalingsoplysninger gemmes dog i fem år, da det er et krav i bogføringsloven. Endelig gemmer vi oplysninger, der vedrører prøver, i 30 år. Det gør vi for at kunne genskabe modul- og uddannelsesbeviser.

 

Absalon sletter dine oplysninger i takt med, at der ikke længere er et juridisk formål med at behandle eller gemme dem. Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.
Læs mere om, hvordan Absalon behandler dine persondata.