Del

Undersøgelse i skolens praksis

Nedenstående gælder kun hvis du er startet på uddannelsen i 2021 eller før.

Modulet er en del af Lærerens Grundfaglighed og knytter an til 'Almen Dannelse, kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab' og 'Almen undervisningskompetence'. Modulet forbereder desuden til praktik og bachelorprojektet.

Modulet har fokus på skolens praksis og har til formål at introducere et undersøgende blik på lærerarbejdets kompleksitet. Omdrejningspunktet i modulet er skolens demokratiske dannelsesopgave, elevperspektiver og lærerprofessionalitet. 

Modulet omfatter:

  • dels teoretisk informeret og empirisk funderet undersøgelse af skolens dannelsesopgave og elevernes identitetsdannelse i en skolehverdag, der skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

  • dels et indblik i og udvikling af didaktiske kompetencer, der kan støtte dem i dannelsen af lærerprofessionalitet, der fremmer elevernes deltagelsesmuligheder, handlekompetencer og medbestemmelse.

Modulets vidensgrundlag
Modulet bygger på forskningsbaserede metoder og analysestrategier i empirisk undersøgelse og forskningsbaseret viden om undervisningens tilrettelæggelse og læreren som reflekterende didaktiker.