Del

Almen dannelse

I modulet undersøges de værdier og dannelsestanker, der har påvirket og stadig har indflydelse på skolens formål.

Der arbejdes med teori fra flere discipliner: religionsvidenskab, idehistorie, sociologi og historie.

I faget analyseres nøglebegreber med relation til skolens opgaver som alment dannende institution: demokrati, medborgerskab, religion, menneskerettigheder og etik i en lokal og global kontekst.

I faget arbejdes der professionsrettet med elev- og lærerroller. Forskellige dilemmaer i forhold til etik og relationer i klassen, i forældresamarbejdet og i det kollegiale samarbejde diskuteres.

Faget beskæftiger sig ligeledes med forskellige perspektiver på kulturel og religiøs mangfoldighed, minoritets- og majoritetspositioner og sætter dem i relation til arbejdet som lærer.

Metodikkerne i faget inkluderer undersøgelse, analyse, kritisk tænkning, begrebsdefinition og argumentation. Undervisningen vil bestå af fremlæggelser, dialogbaseret undervisning, gruppearbejder inspireret af fagets indhold, arbejdsmetoder som de studerende vil kunne tage med sig ud i en fremtidig praksis.