Del

Praktikniveau 3

Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Der arbejdes med praktikkens videns- og færdighedsmål i relation til de 3 kompetenceområder: didaktik, klasseledelse og relationsarbejde (se praktikhæftet).

På praktikniveau 3 skal du selvstændigt planlægge, gennemføre og evaluere længere undervisningsforløb under hensyntagen til årsplaner, elevernes konkrete læringsforudsætninger og klassens sociale liv, samt fokusere på din lærerfaglige udvikling på baggrund af empiri. Ud over undervisningen skal du kommunikere med forældrene om elevernes faglige, sociale og personlige udvikling.

10 ECTS – 275 timer

Studieaktivitet på modulet