Del

Praktikniveau 1

Praktik sammenbinder læreruddannelsens fag og den studerendes arbejde på praktikskolen. Der arbejdes med praktikkens videns- og færdighedsmål i relation til de 3 kompetenceområder: didaktik, klasseledelse og relations-arbejde (se praktikhæftet).

På praktikniveau 1 vil du komme i gruppe med 2-3 andre studerende på en af vores faste praktikskoler. Gruppen vil få ansvaret for at planlægge, gennemføre og evaluere kortere eller længere undervisningssekvenser samt observere undervisning. Observationerne bruges som udgangspunkt for planlægning og analyse af undervisning. Ud over deltagelse i undervisning skal du deltage i øvrige læreropgaver i videst muligt omfang.

10 ECTS – 275 timer

Studieaktivitet på modulet