Del

Kandidater til studenterråd og bestyrelse 2024

Nanna Thea Mulvad Johansen - Kandidat til studenterrådet

Jeg stiller op som SR forperson, fordi jeg synes at det er utroligt vigtigt, at vi, som studerende, involverer os i alle de forskellige dele af vores uddannelser og i særdeleshed også udannelsesmiljøer på vores respektive campusser.

Vi uddanner os ikke blot til at komme ud på arbejdsmarkedet. Vi uddanner os til livet.

Idag bliver der i langt højere grad stillet krav til vores tværfaglige indsigt og gode samarbejdsevner. Arbejdsmarkedet og samfundet generelt kræver i langt højere grad, at vi kan arbejde sammen.

Vi har, på tværs af alle Absalons campusser, rigtigt mange muligheder for at danne relationer til vores medstuderende - vores fremtidige samarbejdspartnere. Både fagligt, men også socialt. Men vi kan altid blive bedre og jeg ønsker at være med til at sikre at studiemiljøet på Absalon er både inspirende og inkluderende for alle vores studerende.

Jeg vil gerne være med til at skabe større synergi imellem vores campusser. Absalon har uddannelsesinstitutioner fordelt på hele sjælland. Der vil unægteligt være forskel på studielivet alt efter om man kommer fra Absalons største uddannelsesinstitution i Roskilde eller den mindste i Holbæk.

Vi studerende skal turde blande os i sager der vedrører vores studieliv. Jeg ønsker at enhver af Absalons studerende føler, at de har mulighed for at få indflydelse på deres uddannelse, såvel som på deres campus.

Det indebærer både at vi kommer tættere på vores medstuderende, vores lokale SR og sidst men ikke mindst også får en tættere kommunikation med vores centrale administration.

At få medbestemmelse og medinddragelse som studerende er ikke noget man bare får ved at knipse med fingrene. Og det kan være svært at lave en "one-size fits all" løsning. Men vi kan med fordel lære af hinandens erfaringer og blive bedre til at idéudveksle og inspirere hinanden på tværs af vores uddannelser og vores campusser.

Jeg vil ihvertfald bestræbe mig på at lytte til alle, uanset hvilken uddannelse og hvilket campus man kommer fra, hvis det er mig der bliver valgt som jeres forperson i SR.

Camilla Jacobsen - Kandidat til studenterrådet

Mit navn er Camilla, jeg er lige startet på 1 semester på Socialrådgiveren.

Jeg sad i bestyrelsen i de to år, jeg gik på HF i gymnasiet, og det synes, jeg var interessant. Jeg føler, at sådan noget her er vildt spændende.

Det er fedt, at man får en mulighed for at have noget at sige og danne en anden form for relation, som er ved siden af studiet.
Det kan også være med til at hjælpe mig med at starte en dialog med andre, som også har meninger og holdninger, så man på den måde kan supplere hinanden.

Danni Shirinabadi Sigen - Kandidat til bestyrelsen

Opgaven som studenterrepræsentant i bestyrelsen passer til, hvor jeg ønsker st gøre en forskel for de studerende på PH-Absalon.

Jeg er lydhør med en mening og holdning. Så ser det som en fortræffelig mulighed for, at være de studerende stemme i Absalon bestyrelse.

Jeg har før arbejdet som menneskerettigheds aktivist, og ser det som en stor styrke, at kunne stå op og tale for dem der ikke selv er de mest ekstroverte.

Personligt ser jeg også frem til det netværk jeg kan opbygge, og den indsigt samt forståelse for, hvordan så stor og bred organisation som Absalon hænger sammen og arbejder.

Lucas Otterstrøm Hyttel - Kandidat til bestyrelsen

Mit navn er Lucas, og jeg genopstiller til posten som studenterrepræsentant i Absalon bestyrelse.

Det gør jeg fordi, jeg brænder for at vi studerende skal høres og involveres når der tages beslutninger der vedrører os.

 

Jeg har lavet national studenterpolitisk arbejde, for at fremme sygeplejestuderendes trivsel, uddannelsesforhold og vilkår i praktikkerne. Jeg ved at disse udfordringer går igen på andre professionsbachelor uddannelser, og det vil jeg have øje for i bestyrelsens arbejde.