Del

Valgfrie elementer 7. semester

Starten af 7. semester indledes med et seks ugers forløb, hvor fokus i særlig grad rettes mod forskellige videnskabsteoretiske tilgange og metoder i forhold til forsknings- og/eller udviklingsprojekter med udgangspunkt i professionsfeltet og de studerendes arbejdsmarked.

De første fire første uger består af valgfrie elementer i form af forskellige valgfag af forskellig varighed. De sidste to uger retter fokus mod videnskabsteori og metode.

Forløbet udgør tilsammen 10 ECTS, der udprøves skriftligt.

I efteråret 2024 afholdes nedenstående valgfrie elementer i perioden mellem uge 36-39. Der vil følge en beskrivelsen af de forskellige valgmuligheder senest i uge 21.

Uge 36-37

Madadfærd

Uge 38-39

Bæredygtige måltider

Diabetesmadkassen

Uge 36-39

Projektpraktik ved Generation Sunde Børn (eksternt valgfrit element)

 

Valgfagene har forskellige varighed. Valgfagene, som afholdes på Absalon, har en varighed på to ugers, mens valgfaget ”Projektpraktik ved Generation Sunde Børn” har en varighed på fire uger.

Valg af valgfrie elementer skal ske senest den 13. juni 2024. I tilmeldingsblanketten fremgår en guide til angivelse af ønsker.

Link til tilmelding: HER