Del

Fremtid og karriere

Ved dit valg af studieretning, praktik og valgmoduler kan du præge din uddannelse i den retning, du ønsker og specialisere dig hen mod dit drømmejob.

Som færdiguddannet kan du arbejde i en lang række ernærings- og sundhedsfaglige job afhængigt af din valgte retning. Job kan fx være klinisk diætist, fødevareudvikler, cateringleder, kvalitetssikringsmedarbejder, ernæringskonsulent, kostvejleder eller underviser. 

Du kan også læse videre og tage en diplom-, mastereller kandidatuddannelse.

Herunder kan du se eksempler på job de forskellige studieretninger kan føre til :

Sundhedsfremme og Diætetik

  • Underviser på uddannelsesinstitution fx. erhvervskole, efterskole, højskole m.v.
  • Sundhedskonsulent indenfor sundhedssektoren
  • Kostvejleder/ernæringskonsulent 

Toningen Klinisk diætetik

  • Klinisk diætist i sygehusregi eller i lægehuse.
  • Privatpraktiserende diætist

Fødevarer og Ledelse

  • Indkøber  til  fødevarevirksomheder, fødevareproduktion.
  • Fødevarekonsulent indenfor kvalitetssikring, kvalitetskontrol og kvalitetsstyring
  • Projektleder indenfor udvikling af fødevarer, måltider, miljø og service.
  • Leder af mad- og måltidsproduktion i privat eller offentligt regi.
  • Selvstændig iværksætter

Diplomuddannelser

Læs mere om efter- og videreuddannelsen i Professionshøjskolen Absalon