Del

Studieordning 2016

(Gældende for studerende med studiestart 1/2 2019 eller tidligere)

Studieordning 2019

(Gældende for studerende med studiestart 1/9 2019 og fremefter)