Del

Optag på toningen Klinisk diætetik

For toningen klinisk diætetik jf. studieordning 2016 gælder det, at studerende udvælges på baggrund af 3 kriterier:

 1.  karakterne til og med 4. semester
 2.  et indsendt CV (maks. 2 sider) indeholdende oplysninger om erfaring inden for følgende områder

  • Relevant erhvervserfaring herunder også frivilligt arbejde
  • Vejledningserfaring
  • Praktiksteder i uddannelsen med kort beskrivelse af opgaver
  • Andre oplysninger af relevans for optag på toningen Klinisk Diætetik

 3. karakter og CV kan eventuelt suppleres med en individuel samtale

For toningen klinisk diætetik jf. studieordning 2019 gælder det, at studerende udvælges på baggrund af 3 kriterier.

 1. Karakterne til og med 4. semester. Studerende med et karaktergennemsnit over 7 prioriteres.
 2. En motiveret ansøgning af maks. ½ A4-side samt
 3. et CV (maks. 2 sider) indeholdende oplysninger om erfaring inden for følgende områder

  • Relevant erhvervserfaring herunder også frivilligt arbejde
  • Vejledningserfaring
  • Praktiksteder i uddannelsen med kort beskrivelse af opgaver
  • Andre oplysninger af relevans for optag på toningen Klinisk Diætetik

 4. Karakter og CV kan eventuelt suppleres med en individuel samtale.

Udvælgelsen finder sted på 5. semester.