Del

Retningslinjer for god adfærd

Et godt studiemiljø er alfa og omega for din trivsel og læring her på Absalon. Det kræver, at vi sammen skaber en god kultur, hvor alle bidrager til et godt og trygt fællesskab.  

Absalon har en række værdier og retningslinjer for god adfærd, der skal understøtte det gode studiemiljø og sætte rammerne for den gode adfærd. De beskriver også de konsekvenser, det kan have, hvis retningslinjerne ikke bliver fulgt. Du kan læse retningslinjerne her.